Trooster Coaching & Training

“Het ontdekken en benutten van al het aanwezige potentieel versnelt de ontwikkeling van individu en organisatie niet alleen, het maakt het ook nog eens veel leuker.”

Sander Trooster

Senior coach, teamcoach en trainer

“Stilstand is achteruitgang”. Hoewel dit soms zeker waar is, is stilstand vaak juist nódig om vooruit te kunnen komen. Stilstaan bij jezelf, om te zien wat jou drijft, weerhoudt of richting geeft. Stilstaan bij jouw team, om te zien wat er gebeurt in de onderliggende patronen van jullie systeem. Of stilstaan bij jouw organisatie, om te zien of en hoe het aanwezige potentieel optimaal benut wordt. En om van daaruit vooruit te kijken. Concreet te worden in nieuwe stappen, rekening houdend met de context waarin die stappen gezet worden.

En daarin trek ik graag met je mee op. Als individueel coach, gericht op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Als teamcoach of procesbegeleider bij de ontwikkeling van jouw team. Of als adviseur en trainer om een stevige coachingscultuur binnen jouw organisatie neer te zetten.

Dat doe ik vanuit rust, scherp luisterend, nieuwsgierig en onderzoekend. Vanuit een veilige ruimte eerlijk teruggevend wat ik meen te zien of horen. Soms confronterend, altijd zonder oordeel.

Met bijna 25 jaar ervaring in de begeleidingskunde, stevig opgeleid als trainer en coach, vind ik vervulling in het van betekenis mogen zijn in iemands persoonlijke ontwikkeling, het helpen meer gemak te vinden in samenwerking en in het dubbele effect van het opleiden van coaches: niet alleen de coaches waar ik mee werk, ontwikkelen zich, maar óók de mensen die zij op hun beurt weer begeleiden.

Focusgebieden

Persoonlijke ontwikkeling

Maak krachtige keuzes, gebaseerd op wat je belangrijk vindt en hoe je wil zijn, binnen jouw context.

Professionele ontwikkeling

Van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam, en daaraan toevoegen wat het nog krachtiger zou maken.

Teamontwikkeling

Meer gemak in samenwerking door raakbaar te durven zijn, jezelf te (laten) kennen en sterk (persoonlijk) leiderschap.

Coachingscultuur

Een klimaat in de organisatie waarin collega’s en leidinggevenden oog hebben voor ieders potentieel en allen elkaar aanspreken op waarden, ambities en talenten.