Coachingscultuur

Een klimaat in de organisatie waarin collega’s en leidinggevenden oog hebben voor ieders potentieel en allen elkaar aanspreken op waarden, ambities en talenten.

“Wij willen onze medewerkers graag optimaal ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. We zien dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op hun flexibiliteit en veerkracht. We hebben gemerkt dat reflectie en ontwikkeling, met hulp van een coach, enorm helpt in werkplezier en resultaat. Bovendien versterkt het het zelfsturend vermogen van medewerkers. We willen deze hulp van een coach graag ook laagdrempelig aan kunnen bieden aan alle medewerkers, door vakbekwame collega-coaches. We willen daarom een interne coachpool inrichten en getalenteerde medewerkers opleiden om als coach of mentor te fungeren voor collega’s. Kun je ons daarbij helpen?”

We leven in een VUCA-wereld*. En succesvol zijn in een VUCA-world vraagt om psychologisch fit zijn: optimaal afgestemd op de markt of maatschappij, voldoende in huis hebben voor steeds nieuwe uitdagingen, kansen kunnen zien en grijpen. Dat vereist (persoonlijk) leiderschap in leren, ontwikkelen en presteren. Het vraagt dat we echt goed zijn in wat we doen, dat we snel kunnen schakelen en proactieve keuzes maken. Meer dan ooit wordt er dan ook een beroep gedaan op flexibele, veerkrachtige medewerkers. Managers die oog hebben voor het potentieel van medewerkers en dat weten aan te spreken. En organisaties die stevig en herkenbaar geankerd zijn in hun toegevoegde waarde en tegelijk wendbaar blijven.

Na ruim 15 jaar een focus op coaching binnen organisaties, geloof ik dat coaching en een coachingscultuur de meest effectieve middelen zijn om organisaties en medewerkers te ondersteunen en te helpen ontwikkelen. Met coaching spreek je medewerkers aan op het maximaal benutten van het aanwezige potentieel. Waarbij gezocht wordt naar het optimaal samen laten gaan van de belangen en doelstellingen van het individu én die van de organisatie. In een coachingscultuur is dit gemeengoed onder en tussen alle medewerkers, van hoog tot laag.

Vele onderzoeken hebben de effectiviteit van coaching op het vergroten van veerkracht en prestatie inmiddels aangetoond. En vele onderzoeken laten zien dat bevlogen medewerkers, die aangesproken worden op hun ambitie, waarden en talenten, een enorm positief effect hebben op het resultaat van de organisatie.

Hulp geboden
Als je de waarde van coaching erkent, maar niet precies weet hoe er handen en voeten aan te geven, of niet precies weet hoe het te integreren en er zicht en grip op te houden, kan ik je daarbij ondersteunen. Met advies en met training. Van ontwerp, werving en selectie, opleiding, matching tussen coach en te coachen medewerker, tot inbedding in de organisatie.

* Het acroniem VUCA biedt een mooie omschrijving van de context waarin wij en onze organisaties functioneren. Het staat voor:

  • Volatile: vluchtig, de snelheid en dynamiek van veranderingen;
  • Uncertain: onzeker, de onvoorspelbaarheid van wat er te gebeuren staat;
  • Complex: het zeer complexe krachtenveld van factoren, de chaos en verwarring die onze organisaties omgeven;
  • Ambiguous: dubbelzinnigheid, het lastig kunnen duiden van zaken en onduidelijke oorzaak- en effectrelaties.

Download het white paper Coachingscultuur