Professionele ontwikkeling

Kunnen coachen is meer dan een goed gesprek kunnen voeren. Het is een vak. In al z’n verschijningsvormen – naast individuele coaching ook in mentoring of coachend leiderschap – vraagt het een specifieke grondhouding, de juiste vaardigheden, én inzicht in jezelf en je eigen patronen. Jijzelf blijft immers het belangrijkste instrument, wanneer je een ander helpt in diens ontwikkeling.

Lees meer

Ik draag nu bijna 20 jaar gepassioneerd dit vak over, middels trainingen, workshops, opleidingen en supervisie. Met coaches en leidinggevenden in organisaties en met zelfstandig gevestigde coaches. Daarmee wil ik niet alleen van waarde zijn voor de coaches en leidinggevenden die ik opleid en train tot vakbekwame lieden, maar óók voor al die mensen die weer door deze coaches worden aangesproken op hun volle potentieel. Een dubbele effect dus!
Zo ervaar ik ook vaak mijn bijdrage aan een wereld waar er werkelijk naar elkaar geluisterd wordt en gekeken wordt naar ieders potentieel in plaats van tekortkoming.

Als ik met jou of jullie werk, in supervisie of in training, krijg je een enthousiast, gepassioneerd begeleider, die focust op de kracht en scherp teruggeeft wat hij ziet, om jou of jullie nog krachtiger te maken. Vanuit een jarenlange expertise, zowel op het gebied van coachen als trainen, geloof ik in jouw potentieel als coach en help ik jou die coach te worden die je ook wil zijn. We werken aan een nieuwsgierige (of beter: benieuwde) grondhouding, vanuit het niet-weten. En je krijgt die vaardigheden aangeleerd die het verschil maken tussen een ‘goed gesprek’ en ‘coaching’. En door te oefenen, ontdek je ook wie jij bent, als coach. Wat jou drijft en waar jij op uit bent. Zodat je er nog krachtiger kunt zijn voor de ander.

Maak wat onbewust bekwaam is weer bewust bekwaam, en voeg daaraan toe wat het nog krachtiger zou maken.

Vormen waarmee we kunnen werken aan jouw professionele ontwikkeling:

Lees ook een handout over de (meer)waarde van collega-coaching:

“Ik heb of krijg een begeleidende rol naar mijn collega’s en wil daar graag alles uit kunnen halen. Ik wil hen echt in beweging krijgen, meer zelfsturend en met meer zelfvertrouwen. Ik wil uit de rol van adviseur of expert stappen en meer in de rol van coach. Werkelijk kunnen helpen om het beste uit hen te halen. Kun je mij daarbij helpen?”

In een training ‘Coachen van collega’s’ maak je je de belangrijkste coachingsvaardigheden eigen en leer je omgaan met specifieke aspecten van de rol van collega-coach, zoals het omgaan met vertrouwelijkheid en integriteit. Je leert jezelf en je eigen drijfveren beter kennen, je ontdekt je talenten en ontwikkelt je eigen authentieke stijl van coachen, die past binnen jullie organisatiecontext.

Deze training wordt op maat gemaakt, op basis van de specifieke wensen en context van de opdrachtgever. Ik heb deze training inmiddels succesvol uit mogen voeren bij veel verschillende organisaties (ABN AMRO, ASML, Interpolis, UWV, FrieslandCampina, Gasunie, Get There). Allen wilden een groep gemotiveerde medewerkers serieus professionaliseren zodat zij (nog beter) in staat zouden zijn effectief en efficiënt de ontwikkeling en begeleiding van hun collega’s vorm te geven. En zo meer werkplezier, bevlogenheid en (nog) betere resultaten te behalen.

Voorbeeld resultaat van een driedaagse training Coachen van collega’s

Na afloop van de training:

 • kun je collega’s resultaatgericht coachen op persoonlijke en professionele ontwikkeling en effectiever functioneren;
 • heb je een visie op coachen van collega’s die past bij jou en je organisatie;
 • kun je collega’s in beweging krijgen door middel van het vergroten van hun zelfsturend, zelflerend, zelfoplossend en zelfaccepterend vermogen;
 • kun je een veilige coachingsrelatie vormgeven, gebaseerd op gelijkwaardigheid en vertrouwen;
 • weet je hoe jouw waarden, kwaliteiten en patronen je coaching beïnvloeden;
 • kun je een effectief coachingstraject opbouwen, binnen de context en belangen van jouw organisatie.

Praktisch:

 • Kortdurende training, afhankelijk van de opzet (1 – 4 maanden)
 • Meerdere sessies verspreid in de tijd om het geleerde te oefenen in de praktijk
 • Afgestemd op de specifieke organisatiecontext
 • Leren volgens het 70-20-10 principe

“Leidinggevenden in onze organisatie hebben het idee dat ze meer uit hun medewerkers kunnen halen. Ze merken dat ze teveel zelf aan het werk zijn. Ze beseffen zich dat ze dat zelf ook in stand houden, door teveel van hen over te nemen als ze met vragen komen, maar weten niet goed hoe ze dat kunnen veranderen. Ze willen graag leren hoe zij hun medewerkers meer in beweging en zelfsturend krijgen. Dat ze met meer zelfvertrouwen uitdagingen aangaan, en met meer werkplezier nog beter presteren. Kun jij ons helpen hen daarin te trainen?”

Een training ‘Coachend Leiderschap’ is gefocust op de meest essentiële en impactvolle coachingsvaardigheden waarmee je je medewerkers maximaal in hun kracht zet. Uitgaand van wie en hoe je wil zijn als coachend leider, krijg je verschillende handelingsperspectieven waarmee je de ander kunt stimuleren en motiveren. Het helpt je een coachende houding te ontwikkelen en ondersteunt jou in je rol als leidinggevende bij het ontwikkelingsproces van je medewerkers. En dus het beste uit jezelf en je medewerkers te halen.

Deze training wordt op maat gemaakt, op basis van de specifieke wensen en context van de opdrachtgever. Het doel is een dieper inzicht te verkrijgen en meer kennis en ervaring op te doen in de cruciale vaardigheden die jouw effectiviteit vergroten. En meer over jezelf te leren, over je eigen overtuigingen en drijfveren. En daarmee de patronen die je meeneemt en dus meespelen in de begeleiding van jouw mensen.

Varianten van deze training heb ik succesvol uit mogen voeren voor meerdere groepen leidinggevenden bij onder andere JTI (internationaal) en ZIGGO.

Voorbeeld resultaat van een driedaagse training Coachend leiderschap

Na afloop van de training:

 • heb je een helder visie op coachen en ontwikkelen;
 • kun je een coachende grondhouding aannemen;
 • kun je de belangrijkste coachingsvaardigheden inzetten, zoals krachtige vragen stellen, op verschillende niveaus luisteren, feedback geven/spiegelen en je intuïtie gebruiken;
 • kun je het zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen van je medewerkers vergroten;
 • kun je een coachend gesprek zo structureren, dat het ook meetbaar effectief wordt;
 • heb je flink meer zelfkennis vergaard.

Praktisch:

 • Kortdurende training, afhankelijk van de opzet (1 – 4 maanden)
 • Meerdere sessies verspreid in de tijd om het geleerde te oefenen in de praktijk
 • Afgestemd op de specifieke organisatiecontext
 • Leren volgens het 70-20-10 principe

“Ik wil mijn aanpak in mijn coaching eens onder de loep nemen. Ik neem vaak dezelfde afslag, maar ik weet eigenlijk niet of die nou altijd zo effectief is. Ik merk dat ik heel lang geduldig blijf en wat afblijf van emotioneel beladen situaties. Ik weet niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan. Kun je me daarbij helpen?”

In individuele supervisie kijk ik mee met jouw professioneel handelen als coach, op basis van een casus die jij inbrengt. We kijken samen naar jouw keuzes en gedrag, en het effect daarvan op de ander(en). En we onderzoeken de mechanismen waar die keuzes uit voortgekomen zijn. Allemaal steeds gericht op je vakbekwaamheid en het worden van een nog betere coach.

Vanuit mijn ervaring spiegel ik scherp op wat ik van jou hoor, koppel dat aan ‘professional conduct’ en ethiek, en rijk ik verschillende perspectieven aan. Dat kan op basis van wat jij vertelt of op basis van een opname van jouw coaching (na expliciete schriftelijke toestemming van je cliënt natuurlijk).

Bij groeps supervisie, met bijvoorbeeld interne coaches, kijken we naar wat jullie tegenkomen in casussen in jullie organisatie en hoe je daar mee omgaat. We focussen op wat je krachtig inzet en voegen daar meer handelingsperspectieven aan toe. Deze groeps supervisie heeft dan ook vaak het karakter van een verdiepende training of professionalisering.

Praktisch:

 • Voor ervaren en minder ervaren coaches
 • Individuele sessies of groepssessies
 • Individueel maximaal 1,5 uur, groepssessies in overleg
 • Gebaseerd op jouw/jullie eigen inbreng van een casus en vraag