Teamontwikkeling

Meer gemak in samenwerking door raakbaar te durven zijn, jezelf te (laten) kennen en sterk (persoonlijk) leiderschap.

De mens is een sociaal wezen en gericht op samenwerking. Waar dat in historische tijden nog beperkt was tot situaties waar er duidelijk onderlinge afhankelijkheden bestonden om iets voor elkaar te krijgen, zoeken we elkaar nu ook onder heel andere noemers op – functioneel of niet. De behoefte aan verbinding overschaduwt dan soms de noodzaak om te verbinden. En als mens zijn we bovendien waarden-gedreven. Wanneer die waarden niet overeen (lijken te) komen, met die van de ander of de organisatie waar we werken, en ze blijven impliciet, blijkt het vaak heel lastig samenwerken of communiceren.

Net als een individu, heeft een team vaak een leerhistorie, een verleden waarin het allerlei patronen heeft ontwikkeld. Soms overlevingspatronen waarmee het team minimaal last probeert te hebben van bedreigingen, soms ook normatieve en beklemmende patronen in ‘hoe het hoort’. Die patronen zijn er nooit zomaar, ze leveren ook wat op. Maar als er ‘gedoe’ is, is dat een teken dat ze uitgewerkt zijn. En moet er een nieuw evenwicht gevonden worden. En dat begint bij de reden waaróm er samengewerkt wordt.

Een team heeft daarmee een aantal dingen te doen om goed teamwerk af te leveren:

  • Vaststellen wat de bestaansreden is voor het team: wat heeft het team te doen?
  • Vaststellen wat ieders bijdrage is aan dat doel en waarin de onderlinge afhankelijkheden schuilen.
  • Elkaar leren kennen, in waarden en belangen, en gezamenlijk normen vaststellen over hoe men samen wil werken.
  • Experimenteren en oefenen met functioneel gedrag, waarmee het team kan presteren.
  • Regelmatig evalueren.

Een teamontwikkeltraject voer ik altijd uit in samenwerking met de leidinggevende van het team. Het is per definitie maatwerk, al zit er meestal ook wel een herkenbaar ritme in: na een intake volgen vaak meerdere sessies, omdat wat er tijdens de sessie op tafel komt natuurlijk heel waardevol is, maar uiteindelijk zijn werk moet doen in de dagelijkse praktijk. De ervaringen die daar opgedaan worden, worden weer leerervaringen in een vervolgsessie.

Met expertise op het gebied van groepsdynamica, systemisch werk en positieve psychologie heb ik de afgelopen jaren vele teams in allerlei sectoren mogen begeleiden naar meer ontspanning en een hogere effectiviteit.